#No.4 < ความอดทน

posted on 14 Sep 2009 22:30 by kimrihwa

สิ่งที่มีความจำกัดอยู่ในตอนนี้คือ ความอดทน

สิ่งใดที่เคยอดทนได้....ก็เปลี่ยนแปลงไป
สิ่งใดที่เคยเห็นดีเห็นชอบ....กลับกลายเป็นขวางหูขวางตา

เพียงแต่การถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งความอดทน
บอกให้เราต้องไป...

.
.
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอดทนได้อีกแค่ไหนกัน...

จากในวันนี้เป็นต้นไป คงจะต้องมองข้ามไปบางครั้ง
เพื่อ
ที่จะเข้มแข็ง...เพื่อที่จะลุกขึ้นได้ใหม่....
ในวันข้างหน้า

.
.
.
เพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
 

 


과거의 모든 것이 주셔서 감사해.

 

Comment

Comment:

Tweet